luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 10073 ha
Intravilan: 760 ha
Extravilan: 9313 ha
Populatie: 5661
Gospodarii: 2299
Nr. locuinte: 2240
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Truşeşti, Ionăşeni, Drislea, Ciritei, Buhăceni, Păsăteni
Asezarea geografica:
Comuna Truşeşti, situată în zona sud-estică a judeţului, este aşezată de o parte şi de alta a Râului Jijia care o străbate de-a lungul a peste 10 km
Centrul comunei se află la intersecţia DN 29D Botoşani-Vama Stânca-Costeşti, DJ 282 Albeşti-Truşeşti-Dîngeni şi calea ferată Dorohoi-Iaşi
Comuna Truseşti este atestată istoric într-un hrisov al voievodului Alexandru Lăpuşneanu, datat la 15 februarie 1568
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Pomicultură
Silvicultură
Transport
Comerţ
Asistenţă socială şi medicală
Finanţe-bănci
Diverse servicii comunitare
Activitati economice principale:
Producţia agricolă, însilozarea şi comercializarea produse agricole
Servicii: bancare, fiscale, poştale,notariale, telefonie digitală, televiziune prin cablu
De asemeni comunitatea beneficiază de toate serviciile oferite de Administraţie publică locală, evidenţa populaţiei, servicii notariale
În comună funcţionează o vastă reţea comercială cuprinzând: supermarketuri, depozite, magazine, unităţi de alimentaţie publică, piaţă alimentară, obor şi bazar
Pentru asistenţă socială, în comuna Truşeşti funcţionează Centrul de Plasament "Sfântul Nicolae" Truşeşti şi Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti (60 locuri)
Asistenţa medicală este asigurată de 3 cabinete medicale individuale, un cabinet stomatologic şi 3 farmacii
Crescătorii de animale beneficiază de serviciile unui dispensar veterinar şi a două puncte farmaceutice veterinare, precum şi două magazine pentru comercializarea seminţelor şi produselor necesare însămânţării şi tratamentelor în agricultură
Transportul este asigurat pe cale ferată, precum şi o reţea de transport în comuna care asigură legătura cu Municipiile Botoşani, Dorohoi şi Iaşi
Obiective turistice:
Păduri şi amenajări piscicole
Muzeul Satului din localitatea Truşeşti
Biserica de lemn cu hramul "Sfântul Dumitru" din satul Ionăşeni
Biserica cu hramul "Sfinţii Constantin şi Elena" din satul Ionăşeni
Biserica cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" din satul Ionăşeni
Biserica de lemn cu hramul "Sfinţii Mihail şi Gavril" din satul Buhăceni
Biserica veche cu hramul "Sfinţii Constantin şi Elena" din satul Drislea
Biserica cu hramul "Sfântul Ilie" din satul Drislea
Biserica cu hramul "Sfântul Nicolae" din satul Truşeşti
L[ca;uri ale cultelor neoprotestante
Evenimente locale:
Sărbătoarea comunei are loc în prima duminică a lunii octombrie
Comemorarea anuală a eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale la monumentele şi troiţele din satele Truşeşti, Buhăceni, Drislea şi Ionăşeni
Sărbătoarea  Crăciunului şi a Noului An
Târgul de vineri în care localitatea Truşeşti devine centrul de atracţie al tuturor comunităţilor învecinate
Facilitati oferite investitorilor:
Accesul către oraşele şi municipiile mari din zonă, se face uşor prin situarea comunei la intersecţia drumului naţional cu drumul judeţean şi calea ferată
Posibilităţi de depozitare şi comercializare a produselor agricole, materialelor de construcţie, combustibil, produse industriale şi alimentare, terenuri şi locaţii disponibile pentru arendare, concesionare sau cupărare în vederea dezvoltării afacerilor
Proiecte de investitii:
Campus şcolar la Grupul Şcolar "Demostene Botez" Truşeşti - pentru 600 elevi şi care are în componenţă 24 săli de clasă, un anfiteatru, o cantină club, ateliere, cămin internat cu 90 de locuri, cabinete medicale, sală şi teren de sport
Alimentare cu apă localităţile Drislea, Ionăşeni
Amenajări pietonale, spaţii verzi, drumuri locale şi străzi
Extinderea şi modernizarea reţelei electrice în satele Drislea
Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor în administraţia publică locală
Modernizarea căminului pentru persoane vârstnice Truşeşti
Redeschiderea activităţii laboratoarelor de analiză medicală şi radiologie
Modernizare şi îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare ale comunei Truşeşti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu